Wie bouwt of demonstreet de mooiste stoommachine

voorwaarde:
maximale grootte 100 cm x 100 cm
minimaal één draaiend apparaat erop aangekoppeld
moet werken op duurzame brandstof

Na aanmelding ontvangen je van ons verder bericht


Foto bouwwerk